Hóa học có lẽ là bộ môn “thú vị” nhất trong những môn thuộc về tự nhiên (toán, lý, hóa, sinh). Sự thú vị là ở chỗ chúng ta...