Tùy vào tỷ lệ của các loại chất lỏng  dụng cụchúng ta có thể giúp trẻ vừa chơi vừa học với thí nghiệm đơn giản và dễ dàng.

bạn cần một cái cốc rỗng, nước, phẩm màu, mật đường, dầu ăn, đai ốc, một quả nho, một nắp chai nhựa, một miếng bọt biển.

Thực hiện: Đổ nước & vài giọt phẩm màu vào cốc. tiếp sau, đổ thêm mật đường vào. sau cuối, đổ thêm dầu ăn  đợi khoảng 15 phút để các chất lỏng ổn định trạng thái. Bạn có 3 lớp chất lỏng xếp chồng lên nhau, không hề bị hòa lẫn.

Giải thích: Mỗi lớp chất lỏng có 1 tỷ lệ (đại lượng bộc lộ lượng vật chất trên mỗi đơn vị chức năng đo) khác nhau. Mật đường có tỷ lệ cao nhất nên chìm mặt đáy  dầu ăn có mật độ thấp nhất nên Nổi dậy trên cùng.

Hãy thử thả một số ít vật vào cốc nước để xem điều gì xẩy ra. Đai ốc kim loại xum xê nên chìm thẳng xuống đáy. Nếu thả quả nho, nó chìm xuyên thẳng qua lớp dầu ăn & nước, tuy vậy lại nằm trên lớp mật đường do có mật độ thấp hơn chất lỏng này. trong lúc đó, nắp chai nhựa lại nằm trên bề mặt lớp nước  miếng bọt biển nằm trên mặt lớp dầu ăn. chúng ta cũng có thể thử thả các vật khác vào cốc để so sánh mật độ giữa chúng với những lớp chất lỏng.