Các giai đoạn thử nghiệm thuốc hóa dược, sinh phẩm y tế trên lâm sàng      Quy trình thử nghiệm thuốc lâm sàng được kiểm soát nghiêm ngặt. Trong...