Có thời gian, vậy thì hãy học làm những thí nghiệm khoa học đơn giản dưới đây nhé. Tự làm những thí nghiệm này, bạn sẽ thấy nhiều điều...